84 млн.лв. ще получат стопаните под форма на отстъпка от акциза за газьола » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

84 млн.лв. ще получат стопаните под форма на отстъпка от акциза за газьола

Акценти

  • Заявленията за ползване на отстъпката ще се приемат от 9 до 27 септември 2019 г.

Средствата ще бъдат изплатени през 2019 г. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

Това реши УС на ДФ „Земеделие“. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап. Тя ще се базира на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Заявленията за ползване на отстъпката ще се приемат от 9 до 27 септември 2019 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Тя е под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Финансова помощ по схемата имат право да получат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Паралелно с това кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.

Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Все повече расте интересът към държавата помощ, по която се предоставя отстъпка от акциза за горивата. През последните години финансирането е било както следва:

  • – за Кампания 2016 са подпомогнати 6 716 фермери;
  • – за Кампания 2017 финансиране са получили 8 250 стопани;
  • – за Кампания 2018 държавна помощ е предоставена на 9 597 стопани.

Общо над 250 000 000 лв. са изплатени на кандидатите от началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително.

 

 

Сродни публикации