838 000 лв. бяха платени по мярка 14 » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

838 000 лв. бяха платени по мярка 14

Акценти

  • Общият размер на изплатените средства по мярката достигна 3 752 570 лв.

Заявления за плащане за 2018 г. ще се подават до 18 януари 2019 г.

48 земеделски стопани получиха общо сумата от 837 674 лева. Средствата са разпределени между участвалите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020г.

Така общият размер на изплатените средства по мярката се повиши. Тя достигна 3 752 570 лв. Плащания получиха 363 земеделски стопани. В тази сума влизат и финансовите средства разпределени през месец ноември.

Срокът за подаване на заявления за плащане за 2018 г. е удължен. Документи ще се приемат до 18 януари 2019 г.

 

Сродни публикации