800 дка нови гори ще бъдат залесени » Съвети в земеделието

май 30, 2024

800 дка нови гори ще бъдат залесени

Акценти

  • Само в ДЛС-Балчик и ДЛС-Шерба ще бъдат залесени нови гори на площ от 151 декара

С всяка година лесовъдите полагат все повече грижи за увеличаването и опазването на горите.

Очаква се през тази година да бъдат залесени 800 декара нови гори в обхвата на Североизточното държавно предприятие.

Предвидено е да бъде подпомогнато и естественото възобновяване на близо 15 000 декара.

Само в ДЛС-Балчик и ДЛС-Шерба ще бъдат залесени нови гори на площ от 151 декара.

Продължава грижите за горите създадени в предходните години. Планирано е да бъдат подменени дръвчетата, които не са се прихванали. Това ще се случи през пролетта и есента.

Новите гори в района ще бъдат само от широколистни видове, които са типични за тази част на страната. На местата, където е имало иглолистни гори се появяват церови и дъбови гори. Лесовъдите полагат грижи и за тях, за да може да се увеличат горските територии в страната.

 

Сродни публикации