8 544 682,19 лв. ще получат частните ветеринари » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

8 544 682,19 лв. ще получат частните ветеринари

Акценти

  • За 2018 г. по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване през зимата и пролетта на 2018 г.“ ще бъдат отпуснати средства в размер на 700 000 лв.

Исканията им бяха чути и одобрени още днес

Частнопрактикуващите ветеринарни лекари ще получат 8 544 682,19 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“.  Финансовите средства, които ще им бъдат разпределени са за извършените от тях дейности за периода от 1 януари-30 юни 2018 г.

На 1 август изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев е внесъл предложението с изчислените средства за гласуване от Управителния съвет на фонд „Земеделие“.

След одобрение на предложението разпределението на парите е направено, както следва:

  • плащания за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.;
  • плащания за клинични изследвания – 4 493 595 лв.;
  • плащания за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.;
  • плащания за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.;
  • плащания за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.;
  • плащания за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.

За 2018 г. по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване през зимата и пролетта на 2018 г.“ ще бъдат отпуснати средства в размер на 700 000 лв. Субсидиите са предназначени за земеделските производители отглеждащи трайни насаждения, а именно бадеми, кайсии, сливи, праскови и нектарини, череши.

замръзнало плодно дърво

Те ще бъдат платени само при представяне на констативни протоколи за 100% пропаднали площи. До сега има подадени заявления за 4 979,61 дка. Финансовите средства, които ще се разпр еделят щепокриват до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.

 

Сродни публикации