8 български земеделци ще се обучават в САЩ » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

8 български земеделци ще се обучават в САЩ

Акценти

  • Фондация „Америка за България“ търси българските лидери в земеделието

Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват до 18 март 2019 г.

8 български фермери ще има възможността да участват в програма „Лидери в земеделието“. За целта фондация ,,Америка за България“ започна да набира кандидати. Програмата е създадена в помощ на хората, които възнамеряват да насочат усилията си в развитие на модерното земеделие у нас.

Избраните участници ще имат шанса да преминат кратки обучения в САЩ. Те ще са с тясна професионална насоченост. Кандидатите могат да бъдат не само фермери, но и мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори. Предвидено е обучението им да премине в направление производство, преработка и маркетинг на черупкови плодове.

В програмата е заложено всяко обучение да бъде изцяло съобразено с нуждите на българското земеделие и нивото на групата. То следва да отговоря в максимална степен на високите очаквания на всеки участник. Подбора на кандидатите ще се извърши след открит конкурс. С всеки ще бъде проведено подробно интервю от български и международни експерти, които притежават доказан опит в сферата на земеделието.

Програма „Лидери в земеделието“ е създадена и се финансира от Фондация „Америка за България“. Тя се администрира от Института за международно земеделие Норман Борлауг към Университета Тексас А&M. Това е институцията с най-голям бюджет за изследвания в областта на земеделието в САЩ през последните години. Той е един от водещите специализирани американски аграрни университети с повече от 130 години история и опит в тази сфера.

Желаещите да участват могат да кандидатстват до 18 март 2019 г.

Повече информация и насоки за кандидатстване може да намерите ТУК.

 

Сродни публикации