76 млн. лева повече за „Млад фермер“ » Съвети в земеделието

май 19, 2024

76 млн. лева повече за „Млад фермер“

Средствата, които са заложени по мярка „Млад фермер“  в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., са 76 млн. лева. Това стана ясно по време на среща на заместник – министър Васил Грудев с представители на „Национална асоциация на младите фермери в България“.  В първоначалния вариант на програмата, изпратен на Европейската комисия през юли 2014 г., предвидените средства бяха 46 млн. лева. Заместник-министър Грудев обясни, че това е единствената мярка с толкова драстично увеличение на бюджета, спрямо първоначалните предложения. Той уточни, че се очаква приемът по „Млад фермер“ да започне през май 2015 година. Представителите на асоциацията бяха поканени да вземат участие и в писането на наредбите, които се отнасят до мярката.

„Усилията на екипа на Министерството на земеделието и храните са насочени към изчистване на 426-те забележки и коментари, които Европейската комисия имаше към първия вариант на Програмата“, посочи заместник – министър Васил Грудев. Той обяви, че се очаква България да получи официалното одобрение на ПРСР 2014-2020 до средата на следващата година. Васил Грудев заяви, че през първото тримесечие на 2015 г. ще бъде отворена и подмярка 4.1, която е за подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

 

За автора

Сродни публикации