75 кубика незаконно добита дървесина бяха задържани само за седмица » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

75 кубика незаконно добита дървесина бяха задържани само за седмица

Акценти

  • Над 75 кубика дърва за огрев, четири моторни превозни средства и един трофей от благороден елен са били задържани само за седмица

При проверка е намерен и ловен трофей от благороден елен

Служителите на Регионалната дирекция по горите – София са заловили нарушители с огромно количество незаконно придобита дървесина. Над 75 кубика дърва за огрев, четири моторни превозни средства и един трофей от благороден елен са били задържани само в рамките на една седмица, от 18 до 24 февруари 2019 г.

Горските инспектори на РДГ – София са извършили общо 270 проверки. Съставили са 27 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

39 кубика е най-големият обем незаконно добита дървесина, който е задържан на територията на с. Черньово. Дървеният материал е бил съхраняван в полуремарке на товарен автомобил. То е иззето, а на нарушителя е съставен акт.

В землището на Ботевград са конфискувани други 24 кубика широколистна дървесина за огрев. Там при проверка е установено, че се извършва сеч без издадено разрешително за целта. Районната прокуратура е уведомена за случая.

На лице от гр. Златица са съставени два акта. То е съхранявало 7 кубика дърва за огрев. Те са били немаркирани и без издаден превозен билет. Дървесината е конфискувана.

Отново немаркирана и без превозен билет дървесина е заловена, но в землището на Самоков. Съставени са 4 акта на нарушителите.

За нарушения по опазване на горските територии, издаване на протокол за освидетелстване на сечище с невярно съдържание, издаване на превозни билети от насаждение, в което не се извършва сеч и др. са съставени 5 акта на служители от Държавно горско стопанство – Сливница.

Разкритите нарушения не са свързани само с незаконната сеч

Открит е строеж на масивна постройка в близост до яз. Душаница. Нарушителят е получил административно наказание. За това нарушение са сезирани Районна прокуратура и компетентните органи.

Извършена е проверка в частен дом в с. Петково, общ. Елин Пелин. При нея горските инспектори към РДГ – София са установили съхранение на ловен трофей от благороден елен. За  законния му произход не са представени документи. На нарушителя е съставен акт по Закона за лова и опазване на дивеча, с който е задържан трофея.

На 25 февруари е съставен акт на регистриран частен лесовъд. Той не е осъществил контрол при извършването на сеч в землището на с. Чибаовци, общ. Костинброд. В следствие на това лицензираният лесовъд е допуснал сеч на дървета в съседно насаждение. Актът е съставен за нарушение по Закона за горите.

 

Сродни публикации