70,8 % повече круши прибрахме тази година » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

70,8 % повече круши прибрахме тази година

Акценти

  • Добивите от маслодайна роза са с 23,0 % по-високи от миналогодишните

Най-сериозни загуби отчетоха производителите на кайсии

Тази година приключва с по-високо производство на основните трайни насаждения и на етерично-маслените култури. Спрямо оперативните данни, увеличението при последните е доста високо.

Много плодородна е била 2018 г. за производителите на круши, сливи, череши и ябълки. Със 70,8 % е по-голяма реколта от круши спрямо, количеството отчетено през 2017 г.

При сливите, процентното изменение в общия обем продукция на годишна база е плюс 49,7 %. За 2018 г. най-голям ръст има в средния добив именно на тези плодове. Той е с 40,7% по-висок от миналогодишния.

Черешите тази година са дали с 34,6 % по-добри добиви.

Ябълковата реколта е била с 22,7 % повече.

Добивите от маслодайна роза са с 23,0 % по-високи от миналогодишните, а при лавандулата разликата е с плюс 28,9 %.

Тази година бяха отчетени и сериозни загуби в резултат на неблагоприятните климатични условия. Заради суровата зима много от кайсиевите насаждения пострадаха. Това се отрази неблагоприятно на добивите, които тази година бяха много ниски. Спрямо количествата отчетени през 2017 г, сега през 2018 г., обема на продукцията беше с 50,5 % по-нисък. Това са и най-сериозните загуби реализирани при трайните насаждения тази година.

Спад от 20,0 % има отчетен и в общия обем на продукцията от праскови.

 

Сродни публикации