68,5 милиона тона зърно е реколтата в Украйна » Съвети в земеделието

май 30, 2024

68,5 милиона тона зърно е реколтата в Украйна

Акценти

  • Добивите на слънчоглед тази година са достигнали 13,800,000 тона от 6,0 милиона хектара засети площи

Богат урожай прибраха украинските земеделци тази година

Към 29 ноември в Украйна са събрали 68 500 000 тона зърно от площ равна на 14 500 000 хектара (98 %). Отчетеният добив е  4 72 кг /дка.

По оперативни данни са реколтирани 9,900,000 хектара със зърнени и протеинови култури. Добивът е общо в размер на 34,3 млн. тона.

Реколтата от царевица е прибрана от 4 300 000 хектара, които са 95 % от общо заетите с културата площи. Добивите са равни на 3 300 000 тона.

Реколтираната елда е в размер на 136 хил. тона и е прибрана от 108 хил. хектара, които представляват 99 % от общата площ засята с протеиновата култура.

Добивите на просо са равни на 78 хил. тона и са прибрани от площ от 51 хил. хектара, които са 98 % от общо заетите.

Приключило е и прибирането на слънчогледа. Добивите тази година са достигнали 13,800,000 тона от 6,0 милиона хектара. Това са 99,8 % от земите заети с маслодайната култура.

Реколтираната соя се равнява на 4 300 000 тона. Този добив е реализиран от площ от 1 700 000 хектара, равна на 99 % от общата за протеиновата култура.

Добивите на рапица през тази година са достигнали 2,700,000 тона. Площта засята с маслодайната култура е била в размер на 1,0 милион хектара.

Реколтата от захарно цвекло е достигнала 13,500,000 тона. Тя е прибрана от площ равна на 273 хиляди хектара. Това са 98 % от общо заетите с културата.

Паралелно с прибирането на реколтата се извършва и есенната сеитба. До момента са засети 7 100 000 хектара зърнени култури. Това са 98 % от планираните площи.

Увеличени са площите засети със зимна рапица. От запланувани 888 хиляди хектара те са се увеличили на 1,0 милиона хектара. С тази промяна заетите площи вече стават 117 %.

 

Сродни публикации