63 млн. лева са платени за популяризиране на оперативните програми досега » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

63 млн. лева са платени за популяризиране на оперативните програми досега

62,8 млн. лева са разплатените средства по договорите за популяризиране на оперативните програми и Програмата за развитие на селските региони от началото на 2007 година до август 2014 година, показа справка на Министерския съвет. Справката е за бюджетите, договорените и разплатените средства по комуникационните стратегии на оперативните програми за предишния програмен период (2007 – 2013).

Последните договори, свързани с повишаването на информираността и публичността на програмите, са сключени на 5 август.

От данните е видно, че най-голям бюджет има Програмата за развитие на селските региони (ПРСР) – малко над 36 млн. лева. От тях за дейностите са договорени 35 млн. лева, а разплатените са общо 23,8 млн. лева.

Основната част от средствата са отделени за организиране на събития и консултантски рубрики в различните телевизии. 2 млн. лева е взела „Арчър Айдиас“ за публикации в национални и регионални печатни издания. От справката на служебния кабинет става ясно още и че рекламни клипове на програмата в помощ на селското стопанство са били излъчени включително и по канала FOX Crime.

Най-малък е бюджетът за популяризиране на ОП „Административен капацитет“ – 4,2 млн. лева. От тях са договорени почти 2,9 млн. лева и почти всички от тях вече са изплатени на изпълнителите. Около 1/3 от средствата са отпуснати на „Консорциум за диалог с администрацията“ за организиране на информационната кампания. 440 хил. лева са отпуснати на „Меркурий – 97“ за организиране на събития и информационни дни, а останалите средства отиват за реклама в медиите.

23,4 млн. лева е бюджетът за популяризирането на ОП „Транспорт“. Договорени са 7,3 млн. лева, което е най-ниският дял на договорени средства спрямо всички останали оперативни програми. Изплатените средства са 5,3 млн. лева.

Основната част от средствата са за реклама в медиите. По договор с БТВ Медиа Груп например са платени почти 673 хил. лева, на следващо място се нарежда медийната агенция „Медиа Дайрекшън“, на която са платени 653 хил. лева. За предоставяне на програмно време са отделени над 580 хил. лева за Дарик Радио, 420 хил. лева за „Нова телевизия“ и 300 хил. лева за БНТ.

Бюджетът на ОП „Околна среда“ за комуникационни дейности е 21,8 млн. лева, от които договорени са 13,2 млн. лева, а разплатените до август 2014 година са 10 млн. лева.

Едно от най-големите разходни пера е за информационни събития по програмата. Почти 2 млн. лева например са платени за организиране на събития на „Международни прояви“, Консорциум „БИК –Калини“ и Обединение „Маг Адвартайзинг“ ООД – Алфа Промо Тийм“. По договори с още няколко изпълнители за организиране на събития са похарчени още 870 хил. лева.

Допълнително 520 хил. лева са били отделени за Консорциум „БИК-Калини“, "Актив Груп“ и „Ламбаджиев Стандарт“ за изработката на информационни материали, а за рекламни материали са отпуснати 867 хил. лева на Българска издателска компания.

Един от най-големите бюджети за медии по комуникационната кампания на ОП „Околна среда“ е на БТВ Медиа Груп. Телевизията е получила почти 1,9 млн. лева за популяризиране на програмата – с клипове и предоставяне на програмно време, над 400 хил. лева пък са отделени за БТВ радио. „Нова Броудкастинг Груп“ е получила 668 хил. лева за предоставяне на рекламно време за ОП „Околна среда“ според справката на Министерския съвет.

По ОП „Конкурентоспособност“ договорените средства са 6,3 млн. лева от общо 10 млн. лева бюджет за информационната кампания. Изплатени са 5,69 млн. лева. По-голямата част от договорите по кампанията са за предоставянето на програмно време в различни медии, като най-големи са сумите отпуснати за тази дейност на ТВ7 (към 660 хил. лева), БТВ (560 хил. лева) и телевизия Bulgaria on Air (около 420 хил. лева).

Почти всички средства за популяризиране на ОП „Развитие на човешките ресурси“ са били разходени за програмно време за излъчване на информационни материали по телевизиите и радиата. Бюджетът на оперативната програма е 17,6 млн. лева, от които договорени са към 9,5 млн. лева. Разплатените средства са 6,93 млн. лева. Най-много средства са отделени за БТВ и „Нова телевизия“ – по един милион лева. Близо 860 хил. лева е получило Дарик Радио.

С един от най-високите дялове на договорени средства е по ОП „Регионално развитие“ – 8,9 млн. лева от общ бюджет от 9,7 млн. лева. Разплатените средства са в размер на 4,5 млн. лева.

Сред големите разходи за популяризиране на програмата са за изработване и поставяне на билбордове – общо малко над 1 млн. лева. Компанията „Сън аут-ъф-хоум медия“ е получила 650 хил. лева от тях. За специализирани рубрики по „Нова телевизия“ са отделени 478 хил. лева, а по БНТ – 479 хил. лева. Допълнително за програмно време в телевизиите по програмата са платени още 564 хил. лева на БТВ и 516 хил. лева на БНТ.

По ОП „Техническа помощ“ са предвидени почти 22 млн. лева, в който бюджет обаче се включват и средствата, предвидени за изграждането на областни информационни центрове (15,5 млн. лева). Договорените средства за популяризиране на програмата са 3,7 млн. лева, като почти всички от тях са изплатени. Едно от големите разходни пера по програмата е за кампанията за популяризиране на структурните инструменти на ЕС, за която са платени 1,4 млн. лева на Консорциум „Прозрачност за еврофондовете“.

За предоставяне на рекламно време са отпуснати малко над милион лева, като най-съществената част от тях е получена от „Нова телевизия“ и БТВ (по 300 хил. лева). ТВ7 е получила 200 хил. лева за предоставеното рекламно време за популяризиране на програмата.

 

За автора

Сродни публикации