627 кг/дка е средният добив на царевица в Шуменско » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

627 кг/дка е средният добив на царевица в Шуменско

Акценти

  • Извършена е предсеитбена подготовка на площ от 587 400 дка

Площите засети с пшеница към момента са с 60 000 дка по-малко спрямо миналогодишните

В Шуменска област тази година есенната сеитба се движи с по-бавни темпове спрямо отчетените през 2017 г. До момента там са засети повече от 449 000 дка пшеница. При ечемикът тези площи са доста по-малки и се равняват на 64 093 дка. С ръж са заети 270 дка, а с тритикале 3 460 дка. При маслодайната рапица картинката е по-добра. Там с култура вече са засети 75 878 дка. Макар тези цифри да не са окончателни, по оперативни данни, за същия период на миналата година засятата пшеница е била с 60 000 дка. повече, а именно 477 800 дка.

Извършена е предсеитбена подготовка на площ от 587 400 дка. Направена е дълбока оран на 231 082 дка.

Съвсем към края е жътвата на царевица. Тя е приключила на 99 % за областта. В зелището на община Каолиново има останали още 1 000 дка за реколтиране. Отчетеният среден добив е в размер на 627 кг/дка.

 

Сродни публикации