62-ма оризопроизводители ще получат субсидии по de minimis » Съвети в земеделието

март 01, 2024

62-ма оризопроизводители ще получат субсидии по de minimis

В ДФ „Земеделие“ са кандидатствали 62-ма оризопроизводители за държавна помощ по схемата de minimis. Те са декларирали за подпомагане общо над 86,5 декара оризови полета в областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Най-много са заявените площи в област Пловдив – 68 дка.

Оризопроизводителите ще получат субсидия до 7,20 лева на декар засята площ. Общият ресурс по схемата de minimis за сектора, одобрен от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, е 250 000 лв. Помощта се отпуска за покриване на част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи” – ЕАД. Тя е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ „Земеделие”, Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи” – ЕАД.

Документите за подпомагане се приемаха в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 21 юли до 8 август 2014 година, а сключването на договорите по схемата и изплащането на средствата трябва да приключи до 28 август 2014 г.

Според правилата за предоставяне на помощта deminimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 000 евро (29 337,45 лева) за период от три данъчни години (2012 г. – 2014 г.)

 

За автора

Сродни публикации