60 тополи бяха залесени за откриването на Седмицата на гората » Съвети в земеделието

май 25, 2024

60 тополи бяха залесени за откриването на Седмицата на гората

Акценти

  • До момента, за първите три месеца на 2019 г., са извършени повече от 110 000 проверки

За последните 50 години горските запаси са повишени до 680 млн. кубически метра.

Тази година акцент на откриването на Седмицата на гората в Благоевград беше 140-годишнината от създаването на Централната горска служба в България. Негов гост беше и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. В цялата страна се провеждат различни мероприятия по опазване и грижи на горите. Това показва, че обществото ни става все по-ангажирано със запазването на икономическата, социалната и екологичната значимост на горските територии.

Зам.-министър Добрев изрази задоволството си от работата и успехите на лесовъдската колегия. Той разказа, че щетите от опустошителните порои в началото на миналия век са заличени. Горите в страната се подържат в добро здравословно състояние и богато биоразнообразие. Спрени са множество свлачища. Паралелно с това са създадени повече от 18 млн. декара нови гори, удължен е експлоатационният срок на над 200 язовира. През последните 50 години тройно са се повишили горските запаси. Те са достигнали 680 млн. кубически метра. Тази година ще бъда залесени още над 15 000 дка гори.

До момента, за първите три месеца на 2019 г., са извършени повече от 110 000 проверки. Резултатите от тях показват, че нарушенията намаляват. През изминалата година извършените проверки са 474 000 на брой.

На официалното откриване на Седмицата на гората за лесовъд на годината беше обявен инж. Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие. Наградата за цялостен принос получи инж. Тони Кръстев. В духа на събитието беше изпълнена и традицията за залесяване на 60 тополи в близост до криволинейния бараж до село Хърсово. В Аулата на Лесотехническия университет на 2 април 2019 г. от 11 часа тържествено ще бъдат отбелязани и 120 години горски печат.

 

Сродни публикации