5,5 млн. лв. ще получат стопаните за защита на трайните насаждения » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

5,5 млн. лв. ще получат стопаните за защита на трайните насаждения

Акценти

  • Предстои да  бъдат изготвени указанията за кандидатстване

Паричните средства трябва да компенсират разходите, направени за изпълнение на зимните пръскания

Вече е решено каква ще е сумата, която предстои да бъде изплатена на земеделските стопани, които отглеждат трайни насаждения. С финансовите средства те ще могат да им осигурят защита през зимния сезон.

Годишният финансови ресурс, който ще бъде разпределен през 2019 г. е в размер на 5 500 000 лв. Той ще бъде изплатен на кандидатите по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Паричните, средства трябва да послужат за ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения. Планирано е да бъдат изготвени и указанията за кандидатстване.

Напомняме, че при използването на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, земеделските стопани трябва да имат преминато „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ или висше образование с направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, за получаване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Курс по растителна защита 30 часа – 728х90

Допълнителна информация за обучението за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията можете да намерите ТУК.

 

Сродни публикации