5,4 млн. лв. са платени по инвестиционни схеми за 2017 г. » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

5,4 млн. лв. са платени по инвестиционни схеми за 2017 г.

Акценти

  • През изминалата година са изплатени 87,4 млн. лв. по пазарните мерки по линия на селскостопанските механизми

Изплатените средства на бенефициентите по ПРСР са 488 млн. лв.

През 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. са подписани 2 291 договора и са изплатени 488 млн. лв.

Земеделските стопани са подали 113 600 заявления по схемите и мерките за директни плащания. В размер на 1,6 млрд. лв. са паричните помощи за покриване на директните плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

През изминалата година са изплатени 87,4 млн. лв. по пазарните мерки по линия на селскостопанските механизми.

1,5 млн. лв. са разпределени и изплатени по оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013. По Програмата за морско демо и рибарство 2014 – 2020 г. изплатените средства са в размер на 508 322 лв.

Земеделски производители са получили 5,4 млн.лв. по инвестиционните схеми за подпомагане. Тези цифри са актуални към 31 декември 2017 г.

По схемите за краткосрочно подпомагане 29 166 земеделски стопани са получили и разделили помежду си 123 млн. лв.

 

Сродни публикации