5,3 млн. лева получиха дребните земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

5,3 млн. лева получиха дребните земеделски стопани

Акценти

  • 5 168 са одобрените бенефициенти за финансова подкрепа

5 168 са одобрените бенефициенти, които по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) получават общо 5,3 млн. лева финансова подкрепа. Съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания те са упражнили правото си за участие в единствената възможна за кандидатстване година, а именно референтната 2015 г.

Всички одобрени кандидати отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания и са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). След получаване на финансовата помощ за тях възниква задължението до 2020 г. да поддържат най-малко толкова допустими площи по размер, колкото са декларирали в заявленията си за Кампания 2015 г.

Другото необходимо и задължително условие, което възниква за бенефициентите е свързано с ежегодното подаване на заявление за директни плащания.

След получаване на финансовата помощ и за потвърждаване участието си в схемата всяка година, а именно от 2015 г. до 2020г. участниците са длъжни да подават общо заявление за директни плащания.

Това финансиране по Схемата за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за директни плащания.

Индивидуално за всеки бенефициент, ежегодно се изчислява финансовото подпомагане, като то се базира на заявените схеми, но не може да е по-малко от 500 евро или повече от 1 250 евро. Участниците по Схемата за дребни земеделски стопани са освободени от изпълнение на зелените изисквания и от упражняването на контрол за кръстосано съответствие.

 

Сродни публикации