53-ма производители на краве мляко купуват млечни квоти » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

53-ма производители на краве мляко купуват млечни квоти

На 30 януари приключи вторият прием за купуване на млечни квоти за квотната 2013/2014. Цената за килограм краве мляко и за двата вида квота – за доставка и директна продажба, беше 0,01 лв. Тя е определена от министъра на земеделието и храните.

Поради ниската цена желаещите да купят квота отново бяха повече от желаещите да я продадат. За купуване на млечни квоти са одобрени само производители, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 853/2004.

Предстои извършването на проверки на място на всички млекопроизводители, одобрени да продадат квотите си, след което ДФЗ ще нареди плащанията към тях. Те ще получат и удостоверения с новия размер на индивидуалната си квота с удържаните 5% от нея, които се събират в полза на националния млечен резерв, без да се заплащат.
 

За автора

Сродни публикации