520 424 лв. са платените компенсации за пропаднали площи » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

520 424 лв. са платените компенсации за пропаднали площи

Акценти

  • 1 428 794 лв. за щети настъпили през 2017 г.
  • Компенсации за пропаднали площи

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. между 233 земеделски стопани са разпределени над 520 хил. лева финансова помощ. Общо заявените площи са 9 659 ха.

Плащания имат право да получат земеделските стопани, които отглеждат по-долу посочените култури и имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи, в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.

Засегнатите земеделски стопани ще си разделят 1 428 794 лв. за щети настъпили през 2017 г. при 10% интензитет от производствените разходите. Финансовата помощ се разпределя по култури както следва:

  • Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;
  • Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
  • Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;
  • Соя – до 112,51 лв./ха;
  • Ръж – до 101,13 лв./ха;
  • Сорго – до 94,85 лв./ха.

За земеделските стопани, които нямат сключена застраховка помощта е равна на 50% от допустимия размер за финансиране.

 

Сродни публикации