516 кг/дка достигна средният добив на пшеница тази година » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

516 кг/дка достигна средният добив на пшеница тази година

Акценти

  • Добивът от ечемик сега е 537 253 тона или със 7,6% повече спрямо година по-рано

По-високи са средните добиви на всички есенници.

По оперативни данни още миналата седмица жътвата на основните есенни култури в страната е била към края си. Към 15 август тя е била почти на 99% изпълнена. Забавяне в прибирането на реколтата има при ръжта и тритикалето.

Данните сочат, че тази година добивите от пшеница и ечемик са по-високи спрямо отчетените през същия период на миналата година. По-ниски са те при маслодайната рапица, ръжта и тритикалето.

Въпреки тези различки средните добиви тази година са по-добри за всички от горепосочените култури.

Към средата на август 2019 г. са реколтирани 11 258 096 дка или 99,5% от площите с пшеница. Отчетеният от тях добив е в размер на 5 804 102 тона. Това е с 8,6% повече на годишна база. Средният добив от декар е 516 кг, или с 8,2% повече спрямо средата на август 2018 г.

Добивът от ечемик сега е 537 253 тона или със 7,6% повече спрямо година по-рано. Средният добив от декар е в размер на 473 кг., което е с 8,0% над отчетения миналата година.

Спад има в общия добив на маслодайна рапица. Сега тя е с 11,9% по-малко или 399 953 тона, а средният й добив е 263 кг/дка. При него обаче е отчетен ръст на годишна база, който се равнява на 5,6%.

Площите с ръж, които са ожънати към 15 август са 50 733 дка или 86,5% от общите с културата. Отчетен е добив в размер на 10 867 тона или с 6,0% по-малко спрямо същия период на 2018 г. Средният добив сега е достигнал 214 кг/дка, което е с 3,4% повече на годишна база.

При тритикалето са били ожънати 129 111 дка или 95,0%, а от тях реколтата е 41 614 тона при среден добив от 322 кг/дка. Общият добив сега е 2,1% по-нисък, а средният е с 1,6% по-висок спрямо миналата година.

 

Сродни публикации