От 5 октомври ще се доказва реализираното мляко и млечни продукти » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

От 5 октомври ще се доказва реализираното мляко и млечни продукти

Подготвяйте документите, остават броени дни!

В рамките на следващия месец ще се извърши доказването на реализираните количества произведено мляко и млечни продукти. Всички животновъди, който са подали документи, за да получат финансиране по схемите за директни плащания за Кампания 2018г. ще трябва да го направят в периода от 5 до 31 октомври. Паралелно с това ще се приемат и декларациите за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанствата.

Съгласно изискванията описани в чл. 19, 19а, 23 и 24 от Наредба № 3 от 2015 г. реализацията на млякото и млечните продукти се доказва по следните схеми:

  • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – (СМлК);
  • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко (ЕЖСК);
  • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – (ДПЖСК);
  • Схема за обвързано подпомагане на биволи.

Според изискването по чл. 27а, ал. 8  от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. трябва да бъде декларирано разпределението на новородените и регистрирани телета в стопанството за периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. Това обаче е ангажимент само за животновъдите участвали едновременно по две схеми и те са :

  • Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
  • Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – месо (ЕЖСК), трябва декларират разпределението)

Стопаните, участвали за подпомагане само по една от следните схеми – СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи за месо,) не трябва да подават декларации като своите колеги.

Задължение на всеки животновъд е да регистрира новородените телета в стопанството си. Това трябва да се случи от датата им на раждане. Тази информацията трябва да бъде въведена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

При реализация на продукцията, земеделският производител или изкупвачът трябва да издадат документ, който след заверка трябва да бъде представен. Само така стопаните могат да докажат, че са реализирали произвдените мляко и млечни продукти.

Когато съставят описа си, кандидатите трябва да съобразят коя таблица ще използват. Тя трябва да съответства на регистрацията им в ИСАК. В зависимост от това дали там фигурират като физическо, юридическо лице или едноличен търговец те трябва да попълня точната бланка. За улеснението им има подробни инструкции за попълване на документите. Попълненият по образец опис трябва да бъде подаден на хартиен и електронен носител.

 

 

Сродни публикации