467 кг/дка пшеница среден добив в Търговищко » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

467 кг/дка пшеница среден добив в Търговищко

Акценти

  • Отчетените добиви са по-ниски спрямо 2017 г.

По данни на Областната дирекция „Земеделие“. От засетите 376 624 дка са получени 175 915 тона зърно.

Най-висок среден добив са получили стопаните от община Попово  496 кг/дка и община Търговище – 490 кг/дка. Миналата година средният добив от пшеница в региона е бил 486 кг/дка. При по-нисък среден добив спрямо 2017 година е завършила и жътвата на ечемик в областта- 484 кг/дка срещу 504 кг/дка. Първенец по добив е община Търговище – 510 кг/дка. Реколтата от ожънатите 38 213 дка с ечемик е 18 507 тона. Получената продукция от площите със зимна маслодайна рапица е 11 467 тона. Средният добив от декар е 214 килограма, докато през миналата година е бил 341 кг/дка. Ожънати са 53 631 дка с рапица. Най-много от декар са получени в община Попово – 220 кг/дка. Няма напълно пропаднали площи с есенни култури в региона, на места е имало засегнати посеви от градушки. По-ниските добиви от есенници в Търговищко тази година се обясняват както със засушаването през пролетта и преминаването на вегетацията при недостиг на влага, така и на дъждовете при жътвата.

 

Сродни публикации