4,47 млрд. лв. от Бюджета на ЕС ще получи България » Съвети в земеделието

май 29, 2024

4,47 млрд. лв. от Бюджета на ЕС ще получи България

Акценти

  • Над 3 млрд. лв. се очаква да бъде сумата, която ще бъде осигурена за директни плащания от 2019 г. до 2020 г.

Средствата за земеделие и директни плащания през 2019 г. ще достигнат 1,5 млрд. лв.

Приключиха усилените преговори относно размера на средствата, с които ще оперира ЕС през следващата година. Бюджетът, който беше одобрен възлиза на почти 166 млрд. евро. През 2019 г., от тях, България ще получи 4,47  млрд. лв.

Според Андрей Новаков, страната ни ще усвои почти 1,5 млрд. лв. за инфраструктура. За земеделие и директни плащания към фермерите средствата ще надвишат 1,5 млрд. лв. По оперативни данни за периода 2014-2018 г. България е получила повече от 6,8 млрд. лв. за директни плащания. Над 3 млрд. лв. се очаква да бъде сумата, която ще бъде насочена по това направление от 2019 г. до 2020 г. По Програмата за развитие на селските райони е предвидено да бъдат осигурени средства в размер над 1 млрд. лв.

За Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост ще бъдат отпуснати още 342 млн. лв. Допълнителните средства предвидени за студентската програма „Еразъм+“ ще са 240 млн. евро. За финансирането на научната програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат използвани 450 млн. евро. Малкия и среден бизнес ще получи 5 млн. евро финансова подкрепа. Това ще се случи чрез програмата КОЗМЕ, за която са предвидени и посочените средства.

Тези цифри бяха окончателно одобрени от Европейският парламент и Съветът на ЕС.

 

Сродни публикации