444 млн. евро ще бъдат възстановени на европейските земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

444 млн. евро ще бъдат възстановени на европейските земеделски стопани

Акценти

  • Сумите, удържани от директните плащания тази година, могат да бъдат възстановени на фермерите от държавите-членки, считано от 1 декември 2018 г.

Въпреки тежките климатични условия тази година, финансовите средства заделени за попълване на кризисния резерв не бяха използвани

Вчера  стана ясно, че Европейската комисия ще възстанови 444 млн. евро на европейските земеделски стопани. Това ще се случи в съответствие с публикувания тогава регламент. Първоначално тази сума беше приспадната от бюджета за доходите на фермерите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2018 г., за да се създаде тазгодишният резерв за селскостопанска криза.

Тази година повечето от държавите – членки на ЕС се сблъскаха с различни тежки селскостопански проблеми. На места това лято земеделската продукция пострада заради отчетената дълготрайна суша, на други заради обилните валежи. Въпреки тези тежки условия не се наложи да се използва кризисния резерв през 2018 г. Допълнителни мерки за подкрепа, предприети за справяне с трудната пазарна ситуация в някои сектори (напр. зеленчуци, млечни продукти и за болести по животните) бяха финансирани от наличния бюджет на ОСП.

Вредите, причинени от неблагоприятни климатични условия през пролетта и лятото, са решени с други мерки. Те са на разположение на земеделските стопани с цел преодоляване на последствията. В тях влизат дерогации от определени условия, свързани с плащанията за екологизиране и по-високи авансови плащания за 2019 г.

Решението означава, че сумите, удържани от директните плащания тази година, могат да бъдат възстановени на фермерите от държавите-членки, считано от 1 декември 2018 г.

Концепцията за резерва за селскостопанска криза и нейния механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Той бе приложен за първи път през бюджетната 2014 година. Приспадането се прилага само за подкрепа на доходите над 2 000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната година 2018. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването към ЕС. За Хърватия, след като се присъедини към Съюза през 2013 г., подкрепата за доходите в рамките на ОСП все още не е напълно въведена.

 

Сродни публикации