441 млн. лева са получените парични средства за зелени плащания за Кампания 2017 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

441 млн. лева са получените парични средства за зелени плащания за Кампания 2017

Акценти

  • 56 972 земеделски стопани получиха подпомагане
  • Разделени са 441,2 млн. лева

Между 56 972 земеделски стопани е разделена общата сума от 441, 2 млн.лв финансова помощ по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП).

Според изискванията за плащане, по тази схема, кандидатите са длъжни в рамките на всички свои хектари да прилагат селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Зелени изисквания за трайни насаждения не се прилагат. Земеделските стопани, който имат такива и са кандидатствали за подпомагане, ще получат плащания само за допустимите си площи с трайни насаждения.

Според Регламент (ЕС) №1307/2013 размерът на помощта за подпомагане се определя след:

  • Извършване на изчисления на база допустимата площ по СЕПП;
  • Извършване на административни и проверки на място за определяне на допустимата площ по СЕПП.

Съгласно Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от Кампания 2017, при неизпълнение на зелените изисквания, започва административно санкциониране за наддекларирани площи.

Изплатените парични средства са направени въз снова на ставка в размер на 122,19 лв./ха. Ще бъдат направени преизчисления след издаване на заповед за конкретния размер на индивидуалното подпомагане. В случаите, когато бъде установено разминаване кандидатите ще получат доплащане.

 

Сродни публикации