43-тата конференция за директорите на РА в ЕС завърши с успех » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

43-тата конференция за директорите на РА в ЕС завърши с успех

Акценти

  • 43-тата конференция на директорите на РА в ЕС
  • Възможност за автоматизация на мерките извън ИСАК
  • Опростяване и основателност на разходите
  • Практическото използване на Мониторинговия подход

23-ти до 25-ти май в НДК се проведе 43-тата конференция на директорите на РА в ЕС. Домакин на срещата беше ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов откри форума, подчертавайки значителната роля на Разплащателните агенции за оценяването и предефинирането на Общинската селскостопанска политика (ОСП). Те са ангажираните с ежедневното й управление. „Експертите от разплащателните агенции са хората, които най-добре разбират и осъзнават мащабите на разходите и административната тежест, която се генерира при прилагането на ОСП. Те трябва да бъдат нащрек по отношение на ефективността на разходите“, изтъкна министър Порожанов.

В допълнение на министъра изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Живко Живков изрази становище, че „2018-а година е времето, в което не само трябва да анализираме и обсъждаме, но и правилно да планираме къде искаме да бъдем след 10 години. Сега е моментът, в който трябва да навлезем в експертните дискусии, за да постигнем желаното развитие. За целта нека се облегнем на нашата експертиза, на опита и на иновациите.“

Част от обсъжданите теми бяха свързани с основателността на разходите, възможността за автоматизация на мерките извън ИСАК, прилагането на Мониторинговия подход за настоящата ОСП, предизвикателствата в ОСП след 2020. С помощта на някои от тези инструменти разплащателните агенции следят за правилното изразходване на паричните средства осигурени от ЕС и националните бюджети.

Бяха представени предложения за новия модел на прилагане на Многогодишната финансова рамка в следващия програмен период след 2020 г.  Те са базирани на реформирането и опростяването на ОСП и по-ниския с 5% бюджет за земеделие. Неговият първи вариант беше обявен в началото на май. Според ЕК ОСП  трябва да се модернизира и опрости, за да може да се приведе в съответствие с новите технологии, климатичните промени и екологията.

Кристина Борхман – Директорът на дирекция „Ниво на увереност и одит“ в ЕК заяви, че Разплащателните агенции сами ще определят критериите, по които ще работят в следващия програмен период. Преди това е необходимо всяка страна – член да разработи свои собствен стратегически план. Той трябва да стъпва на основата на потребностите за финансова подкрепа по първи и втори стълб на ОСП, които да постигат определени цели. Дадената така по-голяма свобода носи със себе си и много по-сериозни отговорности. Разходите могат да бъдат опростени, като се предприемат някои мерки, а именно:

  • подобряване съвместимостта на информационните системи на институциите;
  • опростяване на нормативната база;
  • създаване на ясни параметри на изпълнение на индикаторите.

По време на Конференцията на директорите на разплащателни агенции от ЕС бяха проведени три работни групи. Всяка, от които бе ангажирана с разглеждането на отделна актуална тема от областта на ОСП. Първата работна група беше посветена на ИТ инструментите за автоматизация при мерки, които не са базирани на ИСАК. Нейни ръководители бяха членове на португалската и естонската делегации, координирани от българска страна. Втората работна група разглеждаше опростяването и основателността на разходите, а нейни ръководители бяха представителите на Литва. Чрез презентация беше показан и натрупания в областта опит от австрийска страна. Председател на третата работна група беше г-н Лари Кашман от РА на Ирландия. Темата за групата му беше – практическото използване на Мониторинговия подход. Всички делегати бяха единодушни, че е нужно заедно да продължат с коментарите и дискусиите по въвеждане на новата финансова и законодателна рамка на ОСП след 2020 г. Всички участници изразиха задоволство от успешно приключилата работа и изразиха своята благодарност към домакините.

По време на церемония по закриването на форума, директорът на Австрийската Разплащателна агенция Гюнтер Грийзмайер получи от своя колега – Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков съдийското чукче, което символизира ротационното домакинството на форума. Заместник изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Атидже Алиева-Вели беше модераторът на конференцията. На срещата присъстваха всички ръководители на сродни институции в Европейския съюз, както и тези от чакащите присъединяване страни – Черна гора, Турция и Македония. Присъстваха още и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата.

 

Сродни публикации