43 общини ще санират административните си сгради по ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

октомври 31, 2020

43 общини ще санират административните си сгради по ПРСР 2014-2020

Акценти

  • ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените 43 общини

ДФ „Земеделие“ одобри 43 общински проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.

В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 51 проектни предложения. Общата стойност на заявената субсидия е от над 13 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета от 10 млн. евро, определен в условията за кандидатстване.

За обработка на административно съответствие и допустимост, и техническата и финансова оценка бяха разпределени 47 проекта. От тях одобрение получиха 43. Ангажираният финансов ресурс за тях възлиза на около 8,7 млн. евро.

Остатъчният разполагаем бюджет по процедурата, в размер на 1,3 млн. евро, е достатъчен за обработка и на останалите 4 проектни предложения, които попадаха в резервния списък, публикуван на официалната страница на ДФЗ.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените 43 общини.

Чрез финансовата помощ по ПРСР 2014-2020 кандидатите ще модернизират и обновят сградния фонд на общинската администрация.

 

За автора

Сродни публикации