4,3 млн. лв. вече са разпределени между животновъдите » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

4,3 млн. лв. вече са разпределени между животновъдите

Акценти

  • Общо 3 787 448 лева са получиха други 2 603 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони

От вчера започна изплащането на средствата за обвързано подпомагане

Земеделските стопани вече получиха финансиране за Кампания 2018 г. Още вчера бяха преведени повече от 4,3 млн. лева. Те бяха разпределени между 2 841 животновъди.

Общо 3 787 448 лева получиха други 2 603 фермери. Това финансиране е по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл).

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл) за Кампания 2018 са субсидирани 273 стопани. Те са получили 532 445 лева.

Със Заповед от 5 декември 2018 г. беше определен размерът от 55 лв. на ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по ДПЖ-пл.

Вижте какви ще бъдат плащанията за животните в планинските райони

С друга заповед от същия ден беше фиксирана и ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по СМлК-пл. Тя е в размер на 269,73 лв.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони могат да бъдат финансирани земеделски стопани със стада, в които има от 10 до 49 овце-майки и кози-майки заедно или поотделно.

Животновъди, които в стадата си отглеждат от 5 до 9 млечни крави могат да получат финансова подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони.

Задължително услови за финансиране и по двете схеми е земеделските стопани да продължат отглеждането на заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Сродни публикации