41 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на март 2020 г. » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

41 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на март 2020 г.

41 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата по данни на ДФ “Земеделие“ към 31.03.2020 г.

79 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР*) от отворени приеми/кампании. 63 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР*). 2 044 494 13 евро са договорените суми по Програмата към 31.03.2020 г. (ЕЗФРСР+НФ*).

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.03.2020 г. показва:

  • – 41.32 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки към 31.03.2020 г. 1 220 346 322 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*);
  • – 69.51 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки към 31.03.2020 г., а 593 768 096 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

Пълната информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.03.2020 г. по мерки и подмерки можете да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации