40 % от царевицата в Силистренско е прибрана » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

40 % от царевицата в Силистренско е прибрана

Акценти

  • Средният добив от десертно грозде се равнява на 522 кг/дка

Паралелно с това стопаните прибира гроздето и подготвят почвата за есенниците

Продължава жътвата на слънчоглед в Силистренско. До момента там са обработени 75 % от площите заети с маслодайната култура. Това са 279 000 дка. Събраното количество продукция от тях е 73 450 тона. Средният отчетен добив е равен на 264 кг/дка.

Усилена е работата и по прибиране на царевицата в областта. Там засетите с културата площи са общо 285 715 дка. До момента са реколтирани 113 000 дка, което е около 40 %. Общото количество прибрана царевица е 71 260 тона. Отчетеният среден добив се равнява на 631 кг/дка.

Паралелно с жътвата на слънчогледа и царевицата тече и гроздоберът. 3 272 дка от общо 3 592 дка с десертни сортове грозде са обработени. Количествата десертно грозде получени от тях до момента са 1 707 тона. Средният добив от десертно грозде се равнява на 522 кг/дка. Винените сортове са засети на значително по-голяма площ. В областта общо тя е 14 989 дка. Обработени от тях са 6 535 дка, а прибраната реколта се равнява на 3 747 дка. Средният добив е 573 кг/дка.

Към момента тече и обработката на площите за засаждане на есенниците. До момента със зимна маслодайна рапица са засети 24 000 дка. Предсеитбена обработка е направена на 130 000 дка, а дълбока оран на 140 000 дка.

 

Сродни публикации