40 млн. лв. са договорените средства по ПМДР в периода 2014-2019 г. в Област Бургас » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

40 млн. лв. са договорените средства по ПМДР в периода 2014-2019 г. в Област Бургас

Акценти

  • Областта е традиционен производител на зърнени и маслодайни култури  през 2019 г.

В периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство в област Бургас са договорени общо 40 млн. лв. по 10 мерки.

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Бургас. Тя допълни, че от тях 21 млн. лв. са за проекти, изпълнявани от общини.

„12 млн. лв. са за изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на трите Местни инициативни рибарски групи на територията на област Бургас. 7 млн. лв. са за проекти, изпълнявани от частни бенефициенти“, посочи още д-р Василева. Тя съобщи, че за същия период земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 856 млн. лв. Финансовата помощ е над 5,6% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието за цялата страна за същия период.

Заместник-министър Василева допълни, че аграрният отрасъл формира около 4% от общата Брутна добавена стойност за икономиката на областта през 2018 г.

За периода 2014 – 2019 г. площите, заети със зеленчукови култури в Бургаско се увеличават близо два пъти и половина, а тези с трайни насаждения с около 10%.

Областта е традиционен производител на зърнени и маслодайни култури  през 2019 г. 86% от обработваемата земя е заета с тях. На територията й се намират близо 16% от всички площи с технически култури в страната.

В Бургаска област са съсредоточени:

  • – 23% от общо заявените през 2018 г. площи за подпомагане по СЕПП с винени лозя в страната;
  • – 17% от тези с череши;
  • – 35% от тези с кориандър.

На територията й се развиват всички основни направления на животновъдството.

Най-значимо е овцевъдството. През 2018 г. в Бургаска област се отглеждат 9,7% от поголовието на овце в страната. Така областта се нарежда на второ място след Благоевградска област. Областта е на първо място в страната по производство на овче мляко. През 2018 г. добивът му нараства с 8% на годишна база. За периода 2014 – 2018 г. броят на биволите в областта бележи ръст от над 45%.

Пред над 300 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по ПРСР и  Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г.

Земеделските производители бяха запознати с:

  • – новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“;
  • – с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

По време на срещата бяха представени и новостите в “Националната програма за пчеларство 2020-2022”, както и дейностите, ориентирани към пчеларските сдружения, организации и групи. С цел запознаване с добри нови пчеларски практики ще се организира и тематично обучение. Предвижда се организиране на базари, които скъсяват веригата между производител и потребител.  За първи път до сега е изведена научна тема, която е свързана с инвентаризация на медоносната растителност. По програмата са заложени тавани за всички плащания. Бенефициери по биологично производство няма да могат да вземат субсидии за лекарства и по Националната пчеларска програма, тъй като това е включено в ставката им.

 

За автора

Сродни публикации