40 кубика дърва за огрев и три автомобила са задържани » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

40 кубика дърва за огрев и три автомобила са задържани

Задържането е станало на територията на РДГ София

При проверка служители на РДГ София са установили и задържали вчера автомобил, превозващ немаркирана дървесина в землището на Панчарево. Дървесината е в размер на 4,5 пространствени кубически метра дърва за огрев. Тя е без контролна горска марка, доказващ законния й произход и без издаден превозен билет. Горските инспектори са съставили два акта за административни нарушения и са задържали  превозното средство и дървесината.

При внезапна проверка през изминалата седмица служители от дирекция „Контрол по опазването на горските територии“ в Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – София са установили и 15,50 кубика букови дърва за огрев. Те са били натоварени на две моторни превозни средства в землището на село Огоя до Своге. В близост до автомобилите е имало и друга складирана и готова за транспортиране дървесина. Тя ебила в размер на 20 пространствени кубически метра. Тя също е  без контролна горска марка и издадени превозни билети. Дървата за огрев и двата автомобила са задържани.

При съвместна проверка служители на РДГ София и Държавно горско стопанство Пирдоп в края на седмицата са констатирали и че 10 ловци от ловна дружина Копривщица с редовно разрешително за групов лов на дива свиня, ловуват в ловище на територията на общината, извън посоченото в разрешителното им. За нарушението е съставен констативен протокол. Нарушителите са отказали да подпишат протокола и са направили опит да осуетят проверката като напуснат мястото въпреки разпорежданията на служителя на РДГ София. Потърсено е било съдействие от органите на МВР чрез телефон 112 и е бил извършен повторен обход на мястото на ловуване заедно с екипа на МВР. При повторния обход нарушителите не са били открити. Работата по изясняване на случая продължава.

Общо през изминалата седмица са извършени близо 14 хиляди проверки в горските територии на страната. В тях участват служители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и служители по охраната на държавните предприятия. Близо 220 са издадените актове за нарушения по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча и по Закона за рибарството и аквакултурите. Задържани са 42 плътни кубически метра обла строителна дървесина и 243 пространствени кубически метра дърва за огрев. Задържани са още и 15 моторни превозни средства, 21 каруци, 19 моторни триони и 10 други дърводобивни инструмента.

Интензивният контрол в горските територии на цялата страна продължава, съобщава МЗХГ.

 

Сродни публикации