4 388 тона пестициди ще бъдат обезвредени » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

4 388 тона пестициди ще бъдат обезвредени

Акценти

  • Извършвано е и регулярно преопаковане на компрометираните опаковки

Негодните и излезли от употреба препарати за растителна защита ще бъдат транспортирани до Франция

Предстои негодни и излезли от употреба пестициди да бъдат премахнати от склада за съхранение в Долна Оряховица. Те следва да бъдат обезвредени.

Тези дейности ще се извършат по българо-швейцарския проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”. Чрез него ще бъдат обезвредени по екологосъобразен начин 4 388 тона пестициди и други препарати за растителна защита. Те са негодни за употреба и се съхраняват в 216 склада в над 100 общини от цялата страна.

33 тона прахообразни и 12 000 литра течни пестициди се съхраняват в склада в Долна Оряховица. Те ще бъдат изнесени от хранилищата и ще бъдат транспортирани до Франция. Това е единственият склад в община Горна Оряховица. Той се използва за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита.

През целия период на експлоатация на склада е имало осигурена охрана от общината. Извършвано е и регулярно преопаковане на компрометираните опаковки. Изготвен е доклад за оценка на риска, а заедно с него и авариен план за обекта. РИОСВ – Велико Търново и РДПБЗН – Велико Търново са извършвали контрол върху склада през годините на неговата работа.

 

Сродни публикации