390 – 400 кг/дка е средният добив от пшеница в Сливенско тази година » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

390 – 400 кг/дка е средният добив от пшеница в Сливенско тази година

390 – 400 кг/дка е средният добив от пшеница в Сливенско тази година.
Реколтирани са около 15% от засетите 409 90 декара. Прибрани са около 20 100 тона, а средният добив е 390- 400 кг. от декар. Засетите площи с рапица са 46 605 декара, прибрани са 6 400 тона, като средният добив 187 кг от декар. 85% от ечемика вече е пожънат. Реколтирани са около 75 000 декара есенен ечемик. Прибрани са 26 00 тона при среден добив 345 кг. Общо засетите площи с ечемик в областта са 91 000 дка. В сравнение с миналата година добивите от есенните култури в областта е по – нисък. Пропадналите площи с пшеница са 2807 декара, при ечемика 1405, а при рапицата 1859 дка. Най-много пропаднали площи има в Сливенска община.

 

За автора

Сродни публикации