378,1 млрд. евро ще отпусне ЕС за всички региони » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

378,1 млрд. евро ще отпусне ЕС за всички региони

Акценти

  • Предвидено е по-слабо развитите региони да продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС

Сред акцентите са промишлените иновации, цифровизацията и подкрепата за МСП

Комитета за регионално развитие преработи правилата за инвестициите на ЕС за периода 2021-2027. Финансирането е насочено към всички региони за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. Така новите хоризонтални цели, които са заложени в предложението на Европейската комисия, бяха приети с мнозинство.

Правилата за насърчаване на проекти и приложения на малките предприятия вече са опростени. Бюджетът за „икономическо, социално и териториално сближаване“ възлиза на 378,1 млрд. евро през 2018 г. Това е с 14% повече от предложението на Комисията от 330,6 милиарда евро. По тази причина се очаква ставките на финансиране и общата сума да се запазят на настоящите равнища.

Предвидено е по-слабо развитите региони да продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС. Ставките на съфинансиране са до 85% (вместо 70%, както е предложено от Комисията). Общият пакет е в размер от 61,6% от средствата за регионално развитие, социални и кохезионни фондове. Процентът на съфинансиране за преходните региони е увеличен до 65%, а този на развитите региони до 50%. За допълнително финансиране за най-отдалечените райони за предвидени 1,6 млрд. евро (0,4%).

Средствата за трансгранични проекти по „Интеррег“, Европейският фонд за регионално развитие, възлизат на 11,3 млрд. евро през 2018 г. Това са 3% от глобалните кохезионни ресурси, а не 2,5% както беше според предложението на Комисията.

Членовете на ЕП се съгласиха, че Социалният фонд може да предвиди по-високи ставки в надлежно обосновани случаи. Така съфинансирането може да достигне до 90% за приоритети, подкрепящи иновационни действия.

Какво предстои?

Предстои Комитетът да започне преговори с Европейската комисия и Съвета. Това може да се случи веднага след като пленарната зала одобри мандата за преговори. Гласуването за това трябва да се проведе по време на пленарната сесия на 11-14 февруари.

Приложение на разпоредбите

Общите разпоредби ще се прилагат за Фонда за регионално развитие, Социалния фонд (EFS +), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и определят финансови правила за Фонда за убежище и миграция, Фонда за вътрешна сигурност и управлението на границите и визите. Инструмент 2021–2027. За да се използва синергията между фондовете, Комитетът за регионално развитие също иска да включи Фонда за развитие на селските райони в рамките на новите общи разпоредби. Покритите средства представляват около една трета от общия бюджет на ЕС.

 

Сродни публикации