Експерти от Лесозащитна станция – Пловдив се срещнаха с млади еколози » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Експерти от Лесозащитна станция – Пловдив се срещнаха с млади еколози

Акценти

  • Беше обърнато внимание на видовете борби с вредителите и болестите по горскодървесната растителност, като се акцентира на биологичната борба в горите

Експерти от Лесозащитна станция – Пловдив се срещнаха със студенти – еколози от пловдивския университет “Паисий Хилендарски“.

„Регулирането на протичащите процеси в горите, поддържането на биологичното равновесие на екосистемите, професионалната намеса без допълнително замърсяване с пестициди в горите са основни задачи на специалистите по лесозащита“. Това каза пред бъдещите еколози инж. Пенчо Дерменджиев, директор на  Лесозащитна станция – Пловдив.

Експерти от станцията запознаха студентите с:

  • – основните лесовъдски и лесозащитни дейности в горите;
  • – със сигнализацията;
  • – лесопатологичните обследвания;
  • – работата с информационната система по лесозащита на Изпълнителна агенция по горите;
  • – изготвянето на прогнозите за очакваните нападения.

Беше обърнато внимание на видовете борби с вредителите и болестите по горскодървесната растителност, като се акцентира на биологичната борба в горите. Особено интересен за младите хора беше акцентът върху използването на бактериални и вирусни препарати, които се предпочитат пред химичната борба. Разселването на естествени болести и полезни насекоми, които се хранят с вредителите в горите, също навлиза активно като ефективен метод в лесозащитата.

Срещата се проведе в контекста на събитията за отбелязване на 60 години от създаването на лесозащитните станции в България и 2020 – година на растителното здраве.

 

За автора

Сродни публикации