36,5 млн.лв. по СЕПП са получили фермери за Кампания 2017 » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

36,5 млн.лв. по СЕПП са получили фермери за Кампания 2017

Акценти

  • По схемата за преразпределително плащане 2 762 земеделци са получили общо над 5 млн. лв.

В Стара Загора деца художници показаха творбите си по време на инициативата „Дни на отворени врати“

В област Стара Загора много добре развити са зърнопроизводството, овощарството, зеленчукопроизводстото и етерично-маслените култури. По схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2017 са изплатени почти 2 млн. лв. Те са разпределени  на 305 овощари и градинари. По схемата за обвързано подпомагане за плодове (други) почти 330 хил. лв. са разпределени между 108 стопани.

По схемите и мерките на директните плащания в областта близо 3 300 земеделски стопани получават финансова подкрепа.

По СЕПП за Кампания 2017 г. са преведени 36, 5 млн. лв. Тези финансови средства са изплатен на близо 2 800 стопани.

По схемата за преразпределително плащане 2 762 земеделци са получили общо над 5 млн. лв.

За селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) платените средства са почти 23 млн. лв. Те са разпределени към 2 755 фермери.

По подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в планински райони“) 828 земеделски производители са получили над 3 млн. лв.

По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са изплатени над 1 млн. лв. Парите са разпределени между 321 земеделски стопани.

По направление „биологично растениевъдство“ от мярка 11 – „Биологично земеделие” са преведени над 3,5 млн. лв. Тези средства са получени от общо 234 стопани.

34 стопани са получили над 1, 145 млн. лв. по схемата за специално плащане за култура – памук.

По схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури са преведени над 1,2 млн. лв. Средствата са разпределени между 768 бенефициенти.

По направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ на 101 фермери са изплатени над 1 млн. лв.

Това стана ясно по време на инициативата „Дни на отворени врати“ в областната дирекция на ДФЗ в Стара Загора. Паралелно с това беше организирана и благотворителна изложба на детски рисунки.  В творби на децата от школата в с. Ясеново, община Казанлък бяха изобразени маслодайни рози, слънчогледи, лавандула и плодове. Рисунките са били специално подготвени по случай първия „Ден на отворени врати“ в областната дирекция в Стара Загора.

 

Сродни публикации