35 млн. лв. е втория транш за преходна национална помощ » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

35 млн. лв. е втория транш за преходна национална помощ

Акценти

  • За Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството са предвидени 19 238 620 лв.

Животновъдите поучиха първите плащания по схемите през октомври и ноември 2018 г.

През тази година животновъди ще получат повече от 35 млн. лв. Точният размер на цялата сума е 35 335 830 лв. Тя ще бъде разпределена за изплащане на втори транш по следните схеми:

  • Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1);
  • Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ).

За Кампания 2018 по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, предвидените за изплащане средства са в размер на 19 238 620 лв.

По схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2018, заделената сумата е равна на 16 097 210 лв..

Първият транш по ПНДЖ1 беше преведен в края на месец октомври 2018 г. Тогава 4 855 животновъди получиха общо 19 055 079 лв.

По ПНДЖЗ първи транш беше изплатен през ноември 2018 г. Преведените тогава средства бяха в размер на 15 707 738 лв. Те бяха разпределени между 7 595 животновъди.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През Кампания 2018 г. средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 60% от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

 

Сродни публикации