3,47 млн.лв. получиха младите фермери » Съвети в земеделието

април 23, 2024

3,47 млн.лв. получиха младите фермери

Акценти

  • Помощта за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по СЕПП

С всяка година расте броят на кандидатите по схемата.

3 476 695 лева бяха изплатени на 4 137 фермери. Средствата са разпределени по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г.

Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Кандидатите, които се допускат до участие по схемата следва да са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявление по СЕПП. Те трябва да имат придобити професионални умения в областта на селското стопанство. Стопанствата им трябва да са създадени преди не повече от 5 години преди първото заявяване на схемата МЗС.

Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). То представлява 50 % от размера на плащането на хектар по СЕПП.

По оперативни данни за Кампания 2017 на 3 400 стопани са изплатени 1,42 млн. лева. Плащането представляваше надбавка от 25% от подпомагането на хектар по СЕПП.

Тези от стопаните, които са кандидатствали за първи път по схемата за млади земеделски стопани в срок до 1 декември 2019 година трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарна медицина.

Тези, които нямат завършено образование в посочените курсове е задължително да преминат курс с продължителност от 150 часа.

Повече информация и условия за записвания за курса можете да намерите ТУК.

 

Сродни публикации