33,3% от посевите с пшеница във Варненска област са в много добро състояние » Съвети в земеделието

май 19, 2024

33,3% от посевите с пшеница във Варненска област са в много добро състояние

33,3% от посевите с пшеница във Варненска област са в много добро състояние, 55,5% от площите са в добро състояние, 9,85% в средно състояние и 0,5% в незадоволително състояние. Данните са на база 10% обследване върху 56 116 декара пшеница и 9 376 декара ечемик, реализирано в средата на месец юни преди началото на жътвената кампания. При ечемика – 34,2% от площите, засети с тази култура, са в много добро състояние, 52% от посевите са в добро, а 12,1% са в средно състояние. На база обследването се правят прогнозни добиви и се прогнозира евентуалното начало на жътвата. Поради различното агротехническо време за засяване се наблюдава и различно фенологично развитие на растенията на посевите. Фазата на развитие за ечемика варира в различните общини от фенофаза „восъчна зрялост” до фенофаза „пълна зрялост” за многоредов ечемик и от фенофаза „начална восъчна зрялост” до фенофаза „крайна восъчна зрялост” за пивоварния ечемик. Където е имало затруднения заради неблагоприятни условия фенофазата е „млечна зрялост”. При пшеницата фазата на развитие е „млечно-восъчна”, при по-ранно засети с преход към „восъчна”. Фенофазата на развитие на рапицата в областта е от „млечна зрялост” до „пълна зрялост”.

 

За автора

Сродни публикации