3,2 млн. лева повече се отпускат за учредяване на групи и организации на производители по ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

май 25, 2024

3,2 млн. лева повече се отпускат за учредяване на групи и организации на производители по ПРСР 2014-2020 г.

С допълнителни 3 196 655 лева се увеличава бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г.

Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата достига 17 937 417 лева.

Промяната ще осигури възможност за одобрение на още 11 проектни предложения с включени в тях дейности. Те се извършват в сектори;

  • „Медицински и етерично-маслени култури“;
  • „Плодове“;
  • „Зърнено-житни култури“;
  • „Технически култури“;
  • „Винено грозде“.

Целта е максимално усвояване на средствата по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. при оптимално използване на административния капацитет.

 

За автора

Сродни публикации