3 500 000 лв ще получат пчеларите през февруари » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

3 500 000 лв ще получат пчеларите през февруари

Акценти

  • След приема на заявленията за кандидатстване ще бъде определен и размерът за подпомагане на пчелно семейство

От 4 февруари започва изплащането на помощта de minimis

Вчера бяха определени датите на срока за изплащане на средствата по държавната помощ de minimis, която ще получат пчеларите. Така от 4 февруари започва разплащането с тях. Финансовите средства ще им бъдат разпределяни и изплащани до 28 февруари 2019 г.

Общият размер на средствата, които предстои да бъдат преведени е 3 500 000 лв. Приемът тече и в момента. Той беше отворен на 17 декември 2018 г. и ще приключи на 15 януари 2019 г.

Финансовите средства  имат за цел покриване на разходите за подхранване на пчелните смества. Те се разпределят като компенсация за разходите по зазимяване, които са направили пчеларите. Парите са предназначени и като помощ за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, причинили ниски добиви на пчелен мед.

Размерът на средствата, който ще получи един земеделски стопанин може да бъде максимум равен на левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Предвидено е след приема на заявленията за кандидатстване да бъде определен и размерът за подпомагане на пчелно семейство.

Финансово подпомагане имат право да получат пчелари, които отговарят на следните условия:

  • имат минимум 20 бр. пчелни семейства;
  • през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед съгласно Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
  • За получаване на финансова помощ земеделски стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция трябва да са: физически лица, еднолични търговци, юридически лица или кооперации. Те трябва да отглеждат пчелни семейства и да имат регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
 

Сродни публикации