3 080 земеделски стопани са получили директни плащания в Смолянско » Съвети в земеделието

май 25, 2024

3 080 земеделски стопани са получили директни плащания в Смолянско

Акценти

  • По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко) са отпуснати общо 391 075, 25 лв.

По подмярка 6.3 в областта са одобрени 64 фермери и са им изплатени 1 251 712 лв.

Земеделските производители в Смолянска област пазят традициите на производството. От поколение на поколение се предават рецепти, знания и съвети, които са в помощ на стопаните решили да запазят родопския дух и вкус живи.

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в областта са одобрени 64 кандидата. Те са получили средства за модернизиране и технологично обновление на стопанствата си. Общият размер на паричните плащания е 1 251 712 лв. По подмярката един одобрен кандидат има право да получи до левовата равностойност на 15 000 евро. За цялата страна са одобрени 1 640 земеделски стопани, а общата сума разпределена между тях е 42 987 913 лв.

3 080 са земеделските стопани в Смолянско, които по линия на директните плащания са получили общо 1 889 240 лв.. Тези парични средства са отпуснати по подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в планински райони“) от марка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.

2 883 178,76 лв. са разпределени между 1 898 стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).

По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо) са разпределени 116 125,64 лв. Те са изплатени на 10 животновъда от областта.

20 са били животновъди, на които са отпуснати общо 391 075, 25 лв. Тези плащания са били осигурени по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко).

249 774 лева са разпределени на 208 животновъди по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони  – (ДПЖ-пл).

 

Сродни публикации