3 % остава лихвата на кредитите от ДФЗ » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

3 % остава лихвата на кредитите от ДФЗ

Акценти

  • Лихвени условия са валидни за кандидатите, направили инвестиции в селското стопанство

Финансиране при по-леки кредитни условия се предоставя по три схеми

Земеделските стопани, които искат да се възползват от възможността да получат кредит от ДФ „Земеделие“ ще могат да го направят.

Условията за отпускане на средства през 2019 г. бяха утвърдени от УС. Годишната лихва по кредитите, отпускани пряко от ДФЗ, е в размер на 3%.

Тези лихвени условия са валидни за кандидатите, желаещи да получат финансиране по следните схеми:

  • Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
  • Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;
  • Схема за кредитиране на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.
 

Сродни публикации