2,9 млн.евро за борба с АЧС ще ни отпусне Европейската комисия » Съвети в земеделието

април 24, 2024

2,9 млн.евро за борба с АЧС ще ни отпусне Европейската комисия

Акценти

  • До 30 дни ЕК трябва да даде отговор относно заявените от България 11 милиона евро

От 21 септември до началото на октомври от ЕК ще извършат одит  по мерките, които прилагаме за справяне с болестта.

2,9 млн. евро ще получи България по Плана за превенция на заболяването Африканска чума по свинете за 2018-2019 год. Средствата ще бъдат осигурени от Европейската комисия. Вчера, на 6 август 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева  се срещна с европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андриукайтис в Брюксел. Предвидено е половината от средствата да ни бъдат предоставени авансово за покриване на съответните разходи.

По време на срещата министър Танева запозна еврокомисаря с предприетите мерки по отношение на личните стопанствата и малките ферми, в които липсва биосигурност. Голяма част от населението вече доброволно е усвоило месото от животните, които не са регистрирани във ветеринарните служби. На практика тези прасета са незаконни.

„Тъй като хората станаха съпричастни и участват в борбата с АЧС, ние ще предложим превенционен план. Ще предприемем действия насочени към подкрепа за изграждане на биосигурност, репопулация и регистрация на обектите“, коментира министър Танева.

Еврокомисарят категорично заяви, че ЕК подкрепя легалните производители с мерки за биосигурност и регистрация, без значение дали са малки или големи. Във връзка със зачестилите упреци и обвинения в публичното пространство Андрюкайтис призова да не се политизира с темата. Той подчерта, че трябва да се действа единно.

Министър Танева и еврокомисарят бяха единодушни, че за ограничаване и предпазване от заболяването, е необходимо да се спазват съответните мерки за биосигурност. Те трябва да се прилагат без значение от типа стопанство, в което се отглеждат домашните прасета. Андрюкайтис за пореден път акцентира върху важността от ограничаване разпространението на болестта. България трябва да поеме отговорността за недопускане навлизането на заболяването в съседните страни.

Предстоящ одит от ЕК

От 21 септември до началото на октомври от ЕК ще извършат одит  по мерките, които България прилага за справяне с АЧС. От този одит зависи и съ-финансирането, което ще получим и финансовата подкрепа на действията, които прилагаме. Всичко това е под условие, че страната ни строго изпълнява европейското законодателство.

Към 31 юли 2019 г., България е заявила 11 милиона евро, които ще могат да се ползват като компенсация за вече ликвидирани огнища на АЧС в свинекомплексите. Очаква се отговорът на това искане да бъде даден до 30 дни.

 

Сродни публикации