26,3 млн. лв. ще получат животновъди » Съвети в земеделието

април 24, 2024

26,3 млн. лв. ще получат животновъди

Акценти

  • До 40 лв. ще е плащането за крава и юница до 250-то животно

УС на ДФ „Земеделие” утвърди помощ de minimis.

Средствата ще бъдат разпределени между животновъдите, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. След решението на УС бюджетът за „Държавни помощи“ се увеличава от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв.

Подпомагане ще получат стопани, които са подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за Кампания 2018 г. по ПНДЖ1 или по ПНДЖ3. Необходимо е животновъдите да имат:

  • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, а също и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;
  • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
  • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;

Средствата ще бъдат разпределени както следва:

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
  • до 20 лв. за бивол от 250-то до 500-то животно;
  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;

Предстои да бъдат изготвени и указания за предоставяне на помощта.

 

Сродни публикации