250 млн. евро ще предостави ЕС по училищните схеми за учебната 2019-2020 г. » Съвети в земеделието

септември 27, 2022

250 млн. евро ще предостави ЕС по училищните схеми за учебната 2019-2020 г.

Акценти

  • До момента всички държави членки са избрали да участват в някоя част на схемата или в цялата схема

ЕС ще възобнови предоставянето на плодове, зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения в държавите членки. Това ще се случи с началото на новата учебна 2019-2020 година.

Чрез схемата за хранене в училищата и детските градини следва да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици и балансиран режим на хранене у подрастващите. За целта на децата се предлагат плодове, зеленчуци и млечни продукти. Провеждат се обучения свързани със селското стопанство и доброто хранене.

По тази програма през учебната 2017—2018 г. са предоставени плодове, зеленчуци и млечни продукти на над 20 милиона деца, или  20 % от децата в целия ЕС.

Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Важно е още от ранна възраст да се придобият навици за здравословно хранене. Благодарение на схемата на ЕС за хранене в училищата нашите млади граждани не само се радват на качествени европейски продукти, а и научават повече за храненето, селското стопанство, производството на храни, както и за свързаната с всичко това усилена работа.“

За схемата всяка учебна година се заделят общо 250 млн. евро. За учебната 2019—2020 г. средствата са разпределени, както следва:

  • – 145 млн. евро – за плодове и зеленчуци;
  • – 105 млн. евро – за мляко и млечни продукти.

Участието в схемата е доброволно. До момента всички държави членки са избрали да участват в някоя част на схемата или в цялата схема. През март 2019 г. Европейската комисия одобри средствата, които ще получи всяка от държавите в ЕС, участваща в схемата през предстоящата учебна година. Държавите могат да допълнят предоставената от ЕС субсидия с национални средства.

Също решение на всяка държава е как да прилага схемата. Какви продукти да предостави на децата и какви образователни мерки. , т.е. какъв вид продукти ще получават децата или на каква тема ще бъдат въведените образователни мерки. Необходимо е продуктите да бъдат съобразени с различни фактори –здравословни нужди, сезонност на плодовете и зеленчуците, разнообразие, наличност и др.

 

 

Сродни публикации