25% от трудоспособното население в България е ангажирано в земеделието » Съвети в земеделието

април 23, 2024

25% от трудоспособното население в България е ангажирано в земеделието

Земеделието е кауза за България и доказателство за това е, че 800 хил. човека работят в сектор земеделие, което е 25% от трудоспособното население. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на Националния форум правителство-бизнес, инициатива на министър-председателя на Република България Пламен Орешарски.

„При всяка едно своето действие ръководството на Министерството на земеделието и храните стъпва на традициите, които имаме в селското стопанство, но в същото време сме наясно, че не можем да се развиваме без иновации,” каза министър Греков. Той обяви и основните приоритети, които си поставя ведомството:  инвестиции и развитие на стопанствата, с приоритет за млади земеделски производители, производство и преработка на животински продукти, плодове и зеленчуци, технически и етерично-маслени култури.

През следващия програмен период 2014-2020 основен фокус ще са малките и семейни стопанства. За тази цел в новата Програма за развитие на селските райони е разработена и подпрограма, която е предназначена специално за дребните стопанства, като по този начин те няма да се конкурират за средства с големите земеделски производители.

„Друга наша цел е да съкратим веригата от производителя до потребителя, с което ще осигурим възможност на повече стопани да предлагат продукцията директно на пазара,” допълни министър Греков.

Ресорният министър съобщи още, че министерството ще се фокусира и върху подобряването на хидромелиоративните системи в страната, тъй като не е възможно да се развива поливно земеделие без адекватно обезпечаване с водни ресурси. Предвиждат се и важни промени по отношение на периодите и сроковете, в които се изплащат субсидиите на земеделските производители. Целта е те да получават нужните им средства в точното за тях време, когато се закупуват фуражи, торове и семена.

„Министерството на земеделието и храните напълно подкрепя идеята на премиера Пламен Орешарски, че е необходимо да се облекчи административната тежест и да се върви към все по-широк дял на електронното обслужване,” завърши министър Димитър Греков.

 

За автора

Сродни публикации