25% от заетите в област Велико Търново работят в сферата на земеделието » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

25% от заетите в област Велико Търново работят в сферата на земеделието

Акценти

  • През 2018 г. в областта е добито над два пъти повече биволско и козе мляко в сравнение с 2014 г.

25% от заетите в икономиката в област Велико Търново работят в сферата на земеделието.

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов на среща със земеделски производители във Велико Търново.

Той уточни, че за периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 658,2 млн. лв. Това представлява над 4,3% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

Зърнените и маслодайните култури са основни за областта, като заетите с тях площи представляват общо 91% от обработваемата земя.

„Отглеждат се главно пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. През 2019 г. площите, заети с трайни насаждения (вкл. лозя), са с 51% повече спрямо 2014 г.“, обясни още зам.-министър Маринов. Той съобщи още, че ежегодно нараства директната подкрепа в растениевъдния сектор в областта. За периода 2014 – 2018 г. заявените площи с царевица за зърно се увеличават с 26%. Тези с орехи и лешници – съответно с около 90% и 64%. През последните няколко години се засилва и интересът към производството на грах за зърно.

В животновъдството също се наблюдават позитивни тенденции, заяви Чавдар Маринов.

По думите му най-значимо в национален мащаб е птицевъдството. Близо 12% от всички птици в страната се отглеждат в област Велико Търново. „В рамките на периода 2014 – 2018 г. броят на биволите се увеличава над два пъти, на пчелните семейства – с 63%, на птиците – с 26%, на козите – с 18%, а на свинете – с 11%“, обясни още той.

„Положителната посока на развитие на животновъдния сектор в областта се потвърждава и от нарастващата директна подкрепа при всички категории животни“, заяви Чавдар Маринов. През 2018 г. заявеният брой биволи за директно подпомагане бележи ръст от над четири пъти спрямо 2014 г.

По схемите:

  • – за кози и овце увеличението е с близо 38%;
  • – при тези за говеда – с 21%.

„През 2018 г. в областта е добито над два пъти повече биволско и козе мляко в сравнение с 2014 г. Чувствително е нараснало и производството на овче мляко – с 13% и пчелен мед – с близо 29%“, съобщи зам.-министърът на земеделието.

Чавдар Маринов акцентира върху стратегическото значение на 2020 г., в която земеделската общност в България трябва да изготви общия план за развитието на сектора. Той съобщи, че желанието на страната ни е да запази и дори да увеличи обвързаното подпомагане през следващия програмен период.

Пред над 200 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха бъдещето на ОСП финансовата подкрепа за фермерите и започналите вече преговори.

Една от основните цели на ОСП 2021-2027 г. е грижата за околната среда и климата.

Експертите на МЗХГ запознаха стопаните още с предстоящите приеми на заявления по Директните плащания, както и с новостите в сектор „Животновъдство“. Бяха разяснени и новите моменти в приемите през 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020).

Акцент бе поставен на мярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще бъде отворена за първи път. Беше представена и друга нова подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Приемът по нея ще бъде отворен през май 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации