2,2 млн. лева финансова помощ за застраховане на земеделската продукция » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

2,2 млн. лева финансова помощ за застраховане на земеделската продукция

Акценти

  • Финансова помощ за застраховане на земеделската продукция

Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция ще разполага не с 1,5 млн. лева, а с 2,2 млн. лева. 700 000 лева е одобреното увеличение на бюджета по схемата.

Тази промяна има за цел да стимулира земеделските стопани, малките и средни предприятия,  доброволно да застраховат селскостопанската си продукция. До голяма степен те са най-потърпевши от неблагоприятните климатични събития. Застраховането на селскостопанската продукция ще осигури финансово подпомагане именно на производителите на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн.

Паричните средства ще бъдат предоставяни като застрахователни премии в максимален размер – до 65% от стойността на застрахователната премия.

Всички желаещи да участват по схемата могат да подадат заявления до 31 август 2018 г., а финансовите средства ще се разпределят до изчерпване на бюджета. До 28 септември 2018 г. земеделските производители ще трябва да предоставят своите застрахователни полици, а сключването на договори и изплащането на финансовата помощ ще продължи до 14 декември 2018 г.

 

Сродни публикации