2015 г. приключва заснемането на земята » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

2015 г. приключва заснемането на земята

До края на 2015 година трябва да приключи пълното заснемане на земеделските парцели в страната. Така ще бъде завършена и актуализацията на цифровата орто-фото карта, по която фермерите очертават обработваемите земи. Това е записано в аграрен доклад на МЗХ.През 2012 г. са заснети над 20 хиляди и 600 квадратни километра от територията. Те представляват 18,6% от цифровата орто-фото карта. Това обобщават данните за стопанската 2012 г. в аграрния доклад. Земеделските производители очакваха тази актуализация да приключи през 2013 г., така че през новия програмен период администрацията да разполага с изрядна документация, която да не обърква кандидатите за субсидии.

От неправителствения сектор припомнят, че след поредното заснемане на териториите възникват чести промени в допустимия слой, в резултат на които администрацията им налага глоби, а те не носят вина. Проблемът е сериозен за планинските региони . Там земи, които през предходната година хората са получавали субсидии, на следващата година ги губят, защото според актуализацията се оказват в недопустимия слой, коментира браншови организации. Данните на аграрния доклад за 2012 г. показват, че използваната земеделска площ в страната е надхвърлила 51 млн. декара, което е с близо един милион декара повече от 2009 г. Увеличението се дължи на нарастването на обработваемите площи и в намаляването на пустеещите земи.

 

За автора

Сродни публикации